Blogi: Vinkkejä mielenterveyttä edistävään työharjoitteluun

22.4.2020
Opiskelijoiden mielenterveyspäivää vietetään tänään 23.4.2020. Mielenterveyspoolin korkeakouluharjoittelija Ursula Arsiola kokosi yhteen vinkkejään, jotka edistävät mielen hyvinvointia työharjoittelussa.
Ursula Arsiola Mielenterveyspooli työharjoittelu mielenterveys
Kuva: Hanna Saastamoinen

Miten opiskelijoiden mielenterveyttä voi edistää työharjoittelupaikassa?

 • Työnantaja viestii riittävästi tehtävistä, vastuualueista ja tukihenkilöistä sekä heidän aikatauluistaan.
 • Työharjoittelussa on käytössä työajan joustoja, joilla huomioidaan harjoittelijan oma rytmi ja voimavarat sekä tehtävien kuormittavuus.
 • Työnantaja järjestää läsnäolevaa ohjausta, jonka avulla harjoittelija saa psykososiaalista tukea ja mahdollisuuden pohtia oppimaansa.

Itsetuntemus ja itsensä johtaminen tukevat mielenterveyttä työharjoittelussa. Työyhteisössä on tärkeää, että voi luottaa työkavereihin. Silloin myös omista tarpeistaan ja tunteistaan viestiminen on mahdollista. Avoin vuorovaikutus lisää mielen hyvinvointia!

Mitä pitää ottaa huomioon ennen työharjoittelun alkua?

Ota opiskelija työpaikalle oppimaan

Varmista, että harjoittelussa on aikaa läsnäololle, keskusteluille ja ohjaukselle. Valmistaudu joustamaan, sillä opiskelija tuen tarve selviää mahdollisesti vasta harjoittelun aikana.

Selvitä millaisia odotuksia harjoittelijalla ja organisaatiolla on työharjoittelusta 

Käykää vuoropuhelua asiasta, jos odotukset muuttuvat matkan varrella. Näin opiskelija pystyy säätelemään paremmin voimavarojaan, koska epävarmuus vähenee hyvän vuorovaikutuksen ansiosta.

Viesti harjoittelijalle selkeästi

 • Milloin ja missä harjoittelu alkaa.
 • Ensimmäisten päivien aikataulun voi lähettää etukäteen sähköpostilla opiskelijalle, mikä vähentää alun epävarmuutta.
  Uusi tilanne tuo yleensä joka tapauksessa jonkin verran epävarmuutta riippuen yksilöstä.
 • Kerro selkeästi, kuka on ohjaaja ja miten sekä milloin ohjaajan tavoittaa.

Mitä pitää ottaa huomioon työharjoittelun aikana?

Ohjaa opiskelijaa psykososiaalisesti

Harjoittelun aikana opiskelija kasvaa ammatillisesti. Tämä vaatii yleensä henkistä kasvua, tunteiden käsittelyä ja epävarmuuuden sietämistä, jotka kuuluvat oppimisprosessiin. Luo turvallinen työharjoittelu, joka tukee ammatillista kasvua.

Sovi toistuvia, mielellään viikottaisia tilanteita palautteenannolle ja ajatusten purkamiselle

 • Jatkuva tilanteisiin sidottu kehityskeskustelu on hyvä tapa ohjata, mutta se vähentää myös opiskelijan epävarmuutta
 • Kannusta opiskelijaa sanoittamalla hänen vahvuuksiaan ääneen.
 • Jaa osaamistasi – se tukee harjoittelijan kehittymistä.

Tutustu opiskelijaan 

 • Älä vähättele tai laiminlyö, jos opiskelija kertoo kokevansa kuormitusta.
 • Keskustelkaa yhdessä, miten työtehtäviä voi muokata vähemmän kuormittaviksi.
 • Voimavaralähtöisesti suunnitellut työtehtävät ja vastuut edistävät mielenterveyttä.

Suosi mahdollisuuksien mukaan työn joustoja 

 • Elämäntilanteet muuttuvat joskus yllättäen
 • Työajan joustot toimivat parhaimmassa tapauksessa molempiin suuntiin työn tarpeet ja yksilön voimavarat huomioiden.
 • Hyväksy, että opiskelijan voimavarat ja työkyky voivat vaihdella.

Osallistu #Mitätehtäis-kampanjaan!

Opiskelijoiden mielenterveyspäivää vietetään tänään 23.4.2020. Tarkoituksena on herättää keskustelua opiskelijoiden mielenterveydestä sekä kutsua kaikki mukaan toimimaan etänä mielen hyvinvoinnin puolesta.

#Mitätehtäis -kampanjalla nostetaan esiin ystävyyden merkitystä opiskelijoiden hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. Kampanjan taustavoimana toimii Opiskelijahyvinvointiverkosto, jonka koordinoinnista vastaa Nyyti ry.

Lue lisää kampanjasta

Kirjoittaja Ursula Arsiola on wellness-tradenomiopiskelija Savonia-ammattikorkeakoulusta ja Mielenterveyspoolin korkeakouluharjoittelija tammi-huhtikuussa 2020.