Neuvottelukunta: Henkisen toipumisen suunnitelma vahvistamaan mielenterveyttä

Eduskunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan mukaan koronakriisin korostamisen lisäksi nyt tarvitaan kriisistä selviytymistä vahvistavia toimia.